background
background
background

DDK-LED AUDIT

Zhodnotíme energetickou efektivnost vašeho aktuálního světelného systému. Náš energetický audit zahrnuje kalkulaci vašich budoucích úspor založenou na redukci nákladů na energii.

PŘEHLED NÁKLADŮ

Připravíme pro vás kalkulaci očekávané investice rozdělené na jednotlivé ceny.
Pokud najdete poskytovatele služeb, který vám dodá nebo nainstaluje LED světelný systém za lepší cenu než my, jsme ochotní odstranit tuto položku z naší cenové nabídky.

Světlotechnický projekt

Připravíme pro vás světlotechnický projekt, který je neoddělitelnou součástí každé nové nebo rekonstruované stavby. Světelně technické hodnocení podléhá technickým normám a platným předpisům. Při vypracování posudku zohledníme celkovou situaci stavby, nejbližšího okolí, vnitřní dispoziční řešení, venkovní geometrii stavby a funkci využití vnitřních prostor.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Každý nový projekt je zhodnocený individuálně, následně se navrhne nejlepší kombinace LED modulů. Získejte víc informací o optimálním počtu a typu LED svítidel pro vaše každodenní potřeby.

FINANCOVÁNÍ

Modernizace bude financovaná z ušetřených nákladů získaných z úspor na energie v průměru 50-70 %.
Na základě DDK-LED auditu vypočítáme, jaké budou vaše celkové úspory po snížení nákladů na elektřinu. Odhadneme návratnost investice. V průměru splatíte nové LED moduly za 3 – 5 let.

DO 24 HODIN OD OBJEDNÁNÍ AUDITU SI S VÁMI TECHNIK DOHODNE TERMÍN SETKÁNÍ. UŠETŘETE NA ENERGII JEŠTE DNES.
sociální sítě