background
background
background
background

Profesionálna montáž svietidiel & servis
do​ výšky 16m

Ponúkame kompletné montážne práce použitím
DDK-LED vysokozdvižných plošín s dosahom do výšky 12 a 16m.
Vlastná moderná technika a vyškolený tím na prácu vo výškach sú najlepším predpokladom k rýchlej a bezchybnej montáži včas.
Práce vo výške sú pre nás dostupné, bezpečné a bez potreby použitia lešenia vysoko efektívne.

Slaboprúd
DDK-LED vám zabezpečí spracovanie slaboprúdových rozvodov na kľúč.

Zabezpečovacie systémy
Kamerové systémy (CCTV)
Termokamery
Prístupové a dochádzkové systémy
Požiarne systémy (EPS) a evakuačné rozhlasy
Anténne a satelitné systémy
Satelitný systém pre lode, jachty, karavany a nákladné automobily
Fotovoltaické elektrárne
Štrukturovaná kabeláž
Domáce telefóny
Telefóne ústredne
Ozvučenie objektov

Silnoprúd
DDK-LED kompletne spracuje a dodá silnoprúdové rozvody pre vašu stavbu.

Optimálny návrh silnoprúdovej infraštruktúry
Spracovanie projektu a cenovej ponuky
Dodávka a inštalácia komponentov pre silnoprúdové rozvody
Výroba a montáž silnoprúdových rozvádzačov
Revízia
Projekt skutočného vyhotovenia
Poradenstvo, záručný a pozáručný servis

RAŽBA
používanie bezvýkopových technológií pri výstavbe a budovaní vodohospodárskych & líniových stavieb

Kompletná ponuka činností:

Inžiniering
Projekčná činnosť
Budovanie podzemných diel
Stavebná činnosť v investičnej výstavbe
Výstavba vodohospodárskych diel

sociálne siete