background
background
background

DDK-LED AUDIT

Ohodnotíme energetickú efektívnosť vášho aktuálneho svetelného systému. Náš energetický audit zahŕňa kalkuláciu vašich budúcich úspor založenú na redukcii nákladov na energiu.

prehľad nákladov

Pripravíme pre vás kalkuláciu očakávanej investície rozdelenej na jednotlivé ceny.
Ak nájdete poskytovateľa služieb, ktorý vám dodá alebo nainštaluje LED svetelný systém za lepšiu cenu ako my, sme ochotní odstrániť takúto položku z našej cenovej ponuky.

Svetlotechnický projekt

Pripravíme pre vás svetlotechnický projekt, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej novej a rekonštruovanej stavby. Svetlotechnické hodnotenie podlieha technickým normám a platným predpisom. Pri vypracovaní posudku zohľadníme celkovú situáciu stavby, najbližšieho okolia, vnútorné dispozičné riešenie, vonkajšiu geometriu stavby a funkciu využitia vnútorných priestorov.

RIEŠENIA NA MIERU

Každý nový projekt je ohodnotený individuálne, následne sa navrhne najlepšia kombinácia LED modulov. Získajte viac informácií o optimálnom počte a type LED svietidiel pre vaše každodenné potreby

financovanie

Modernizácia bude financovaná z ušetrených nákladov získaných z úspor na energii v priemere 50-70%.
Na základe DDK-LED auditu vypočítame, aké budú vaše celkové úspory po znížení nákladov na elektrinu. Odhadneme návratnosť svojej investície. V priemere splatíte nové LED moduly počas 3 – 5 rokov.

Do 24 hodín od objednania auditu si s vami technik dohodne termín stretnutia. Ušetrite na energii ešte dnes.
sociálne siete