background

DDK- LED FACILITY MANAŽMENT - SYNERGIA KOMPLEXNÝCH RIEŠENÍ

DDK-LED vám prostredníctvom novej divízie FACILITY MANAŽMENTU prináša širokú škálu externých služieb riadenia podporných činností organizácií. Primárnym cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektov, čím sa dosiahne celková optimalizácia a efektivita prevádzky. Kombináciu služieb flexibilne nastavíme podľa aktuálnych a meniacich sa potrieb v súlade s európskymi a svetovými štandardmi.

Neváhajte nás kontatovať, rýchlo a efektívne pomôžeme dlhodobo znížiť prevádzkové náklady.
Sme vám k dispozícii 24/7
Project Cover
TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV
Project Cover
VEREJNÉ OSVETLENIE
sociálne siete