background
background

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Službami Technickej správy budov zabezpečíme celkovú údržbu technických častí budov ako i vonkajších priestorov s cieľom optimalizovať celkové režijné náklady. Spracujeme za vás i administratívne záležitosti, ako prípravu podkladov na platby za technické služby a výkon odpočtu meraných médií.

Ponúkame vám balíček riešení:

 • 1. Kotolne
 • 2. Rozvody plynu
 • 3. Rozvody elektriny
 • 4. Výmena osvetlenia
 • 5. Meranie a regulácie
 • 6. Vzduchotechnika
 • 7. Kúrenie
 • 8. Revízie
 • 9. Administratíva

STARÁME SA O POHODLIE NAŠICH PARTNEROV

 • skgbc
 • irmo
 • irmo
sociálne siete